Бисерка Георгиева Бисерка Георгиева Потребител

Дисциплинарно наказание забележкаКакво ще рече, че дисциплинарното наказание забележка има действие занапред? Ще попречи ли например за започване на работа в МВР?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 195, ал. 3 от Кодекса на труда дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.
  В този смисъл дисциплинарното наказание "зебележка" ще се счита за наложено от датата на налагане, респ. на уведомяване, и от този момент ще има действие по отношение на наказания.
  Изискванията, условията и редът за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи са определени в чл. 5-7 от Наредба No Iз-1809 от 03.09.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи и съгласно Наредбата наличието на наложено наказание "забележка" не е сред пречките за постъпване на държавна служба в МВР.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->