Marieta Stoianova Marieta Stoianova Потребител

Баланс и ДАЗдравейте!

Как се отразява балансовата стойност на ДА в раздел Б на баланса, при положение, че до 31 май, активът е бил в състава на ДМА, а от 01 юни е прехвърлен в инвестиционен имот, по модела на цена на придобиване?Отговори

 • Здравейте,

  При съставянето на финансови отчети към 31.12. на текущата година следва да посочите актива в баланса като инвестиционен имот като най-коректната му позиция при използване на формите по националните счетоводни стандарти е група III. Дългосрочни финансови активи. Ще бъде необходимо да оповестите рекласифицирането на актива в бележките към финансовите отчети, за да дадете пълна информация на потребителите на финансовите отчети.

  В сравнителните данни за предходни периоди балансовата стойност на актива трябва да се посочи в раздел Дълготрайни материални активи като сграда, тъй като е била експлоатирана от дружеството като такава през разглеждания предходен период. При съставяне на междинни финансови отчети трябва да посочите балансовата стойност на актива в зависимост от това каква е била употребата му към датата на баланса – като ДМА, използван в дейността или като инвестиционен имот.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Сърдечно благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->