Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Доказване на непреодолима силаИмаме стоки (мебели), които трябва да се бракуват в резултат на протекъл таван в обекта при обилни валежи преди два месеца. Как следва да докажем непреодолимата сила?Отговори

  • Здравейте,

    Сертификати за форсмажор (непреодолима сила) се издават от Българска Търговско - Промишлена Палата (БТПП). За да Ви издадат обаче такъв сертификат е необходимо да имате официален документ издаден от независим орган (министерство, общинско звено, др). Моят съвет е да се обърнете към някоя от структурите на общинската администрация и да изискате издаването на протокол за това, че бедствието е причинило щети на Вашето складово помещение (респективно на материалните запаси в него). Чак тогава БТПП ще може да вземе становище по въпроса дали това може да се счита за непреодолима сила или не.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • Благодаря Ви за отговора.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->