Задай въпрос тук
Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Продажба на лек автомобилДружество закупува през 2011 г. лек автомобил от друга фирма. Същата е закупила автомобила на лизинг. Не е ползван данъчен кредит, тъй като автомобила е лек.

След изплащане на последната лизингова вноска, се съставя тристранен протокол, в който лизингополучателя отправя искане до лизингодателя автомобилът да бъде прехвърлен на трето лице. След подписване на тристранния протокол, лизингополучателя издава фактура на третото лице за стойността на автомобила и начислен 20% ДДС. Като основание записва "продажба на автомобил марака ...".

Фирмата купувач отправи писменно запитване до ТД на НАП . Отговорът на НАП беше "Продавача да издаде фактура без ДДС, тъй като , при закувуване на автомобила, сделката е без право на данъчен кредит и при последваща продажба сделката е необлагаема. Продавача отказа да издаде нова фактура .

Сделката е осчетоводена "без право на данъчен" кредит., и ДДС е внесен. М. октомври 2013 автомобила е продаден, без да е начислен ДДС, като основание е записано чл.50, ал.2 .

Правилно ли издадена фактурата?

Предварително Ви благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като при придобиването на автомобила чрез финансов лизинг не е ползван данъчен кредит, тъй като не е било налице такова според чл. 70 от Закона за данък върху добавената стойност, то последващата продажба на този автомобил е освободена доставка. Във фактурата за продажбата не трябва да се начислява данък, а се записва като основание за неначисляването му чл. 50, ал. 1 т. 2 от ЗДДС, каквото становище сте получили от НАП. Това третиране е валидно и за всяка следваща препродажба на автомобила.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 50 , ал. 1, т. 2 и ал. 8 и в чл. 70, ал. 1, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви .
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->