Marieta Stoianova Marieta Stoianova Потребител

ГДД по чл. 92Здравейте!

Счетоводна баланосва стойност и данъчната стойност на отписан ДМА, поради трансформацията му в инвестиционен имот (от актив, ползван от собственика се трансформира в инв. имот), отразяват ли се съответно в увеличение и намаление на счетоводния финансов резултат? ДМА (сграда) е отписан от САПл и ДАПл и е вписан като инвестиционен имот. Прилага се модел на цена на придобиване при последващото му оценяване.Отговори

 • Здравейте,

  Това, че сменяте счетоводния стандарт, по който отчитате актива (от МСС 16 на МСС 40), не води до промени в ДАП и САП. Нито трябва да отписвате актива, нито да правите корекции в ГДД. Промяната, която правите, води до промяна в оповестяването на актива в ГФО.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Благодаря! Но пак имам неяснота. Прехвърлянето на актива в инвестиционен имот е по балансовата стойност. Операциите, които съм взела са:
  Дт с/ка 224 - инв. имот /с бал. стойност/
  Дт с/ка 241- с натрупаната амортизация на сградата
  Кт с/ка 203 - сграда /с отчетната й стойност/
  По този начин сградата се прехвърля и започва начисляване на амортизации в/у балансовата стойност на инв. имот. Тъй като сградата остава в предприятието, финансовият резултат се коригира само със счетоводните и данъчните амортизации?

 • Здравейте,

  В описаната от Вас ситуация нямате основание да отписвате натрупаната амортизация на актива. Единственото нещо, което ако искате можете да направите, е да прехвърлите отчетната стойност на актива от една сметка в друга (във вашия случай от 203 в 224).

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • И значи може да си остане по сметка 203 и да продължи да му се начислява амортизация? Погрешно явно съм разбрала, че след като ще го класифицирам като инвестиционен имот, трябва да го прехвърля по балансова стойност.
  Само в ГФО го оповестявам като инвестиционен? Всъщност това, което сте ми написали и като отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->