Mariana Georcheva Mariana Georcheva гл счетоводител

ДДС върху подобрения на нает и апортиран активПолзвания данъчен кредит за извършени подобрения върху нает актив, който впоследствие е придобит от наемателя чрез апорт от наемодателя, подлежи ли на начисляване в момента на прекратяване на наемния договор и извършване на апорта?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно промените в ДДС от началото на 2013 година, наемателят има право да ползва данъчен кредит за извършени подобрения в наетите активи, независимо от това за какъв период е отдаден под наем актива. В този смисъл, при апортирането на актива от наемодателя към наемателя, наемателя няма задължение да коригира ползвания данъчен кредит.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->