Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

ЕООД изкупува ЕТ член 15 ТЗПривет! Ще се сблъскаме скоро със ситуация при която ЕООД ще изкупи ЕТ по член 15 от ТЗ. Имам няколко въпроса, на които се надявам да получа отговор:

1. Тази сделка представлява ли бизнес комбинация (има спорни мнения по темата)?

2. Ако е бизнескомбинация и се заплати по-малко от цената на собствения капитал на ЕТ и се формира отрицателна репутация,как е следно да се отчете тя?

3. Ако не е такъв тип сделка (бизнес комбинация), как следва да се процедира при следните случаи:
а) ЕООД заплаща по-голяма сума от собствения капитал на ЕТ,за ЕТ това е приход чл.26 зддфл,а в ЕООД-как се отразява това,като разход или разпределение на сумата стойностно в "+" между активите,закупени от ЕТ?
б) ЕООД заплаща по-малка сума от стойността на преприятието ЕТ, за ЕТ това е загуба (призната за данъчни цели?) - а ЕООД реализира приход (други приходи от дейността)?Отговори

 • Здравейте, мога да Ви препоръчам да се запознаете с РЕШЕНИЕ № 7871 ОТ 07.09.2005 НА ВАС
  Цитирам „Основното възражение на касатора, свързано с наличието на бизнескомбинация, е неоснователно. Прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец по реда на чл. 15 от ТЗ не представлява бизнескомбинация по смисъла на НСС 22 - Отчитане на бизнескомбинации, понеже в случая не е налице придобиване по смисъла, вложен в т. 1.2 от НСС 22. Такова може да стане само между предприятия - търговски дружества, а едноличният търговец не е търговско дружество. При бизнескомбинациите отделните предприятия се обединяват в една стопанска единица или едно от тях придобива контрол върху нетните активи и дейности на друго предприятие. Едноличният търговец е физическо лице, на което Търговския закон е придал и статута на търговец. За него не важат разпоредбите за преобразуване на търговските дружества, поради което придобиването на предприятието по реда на чл. 15 от ТЗ не е бизнескомбинация по смисъла на НСС 22. Освен това, както е посочено по-горе и е прието от първоинстанционния съд, касаторът не е извършил осчетоводяване на придобитото предприятие по чл. 15 от ТЗ като бизнескомбинация. Затова е неоснователно оплакването в касационната жалба, че неправилно съдът не е възприел заключението на вещото лице в частта, в която е обсъдено осчетоводяването в случай, че е налице бизнескомбинация.”
  Моето мнение е ,че не би следвало да се третира като бизнескомбинация .
  По трети въпрос
  а) ЕООД заплаща по-голяма сума от собствения капитал на ЕТ,за ЕТ това е приход чл.26 зддфл/ да трябва да се декларира/ а в ЕООД- разпределение на сумата стойностно в "+" между активите,закупени от ЕТ?
  б) ЕООД заплаща по-малка сума от стойността на преприятието ЕТ, за ЕТ това е загуба (не е призната за данъчни цели) - а ЕООД реализира приход (други приходи от дейността).

 • Извенете,тук не ми става ясно какъв е вашият отговор - "По трети въпрос ЕООД заплаща по-голяма сума от собствения капитал на ЕТ... в ЕООДтова води ли до разпределение на сумата стойностно в "+" между активите,закупени от ЕТ?" Коректно ли е да се процедира така?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->