Marieta Stoianova Marieta Stoianova Потребител

Вземане по съдебен спорЗдравейте!

Завеждаме дело срещу клиент. Спечелено е гражданското дело, но за да не се стига до изпълнително, страните подписват споразумение за разсрочване на плащането. Длъжникът признава претенцията ни, която включва главница, законна лихва, съдебни разноски и адвокатски хонорар.

Вземането от клиент е отнесено по сметка Вземания по съдебни спорове. Към същата са отнесени и адвокатския хонорар и съдебните разходи.

В този случай сметка Вземания по съдебни спорове пак ли се отнася към сметка Присъдени вземания?

Може ли, ако не се използва сметка Присъдени взамения, да се дебитира РС срещу кредита на сметка Вземания по съдебни спорове? А законната лихвата като приход от лихви ли следва да се отчете или като други приходи?Отговори

 • Здравейте,

  При наличие на достатъчно голяма вероятност вземането да бъде получено от клиента, то няма пречка да продължите да отчитате вземането като актив в своите отчети. Ако има вероятност то да не бъде възстановено, следва да му направите обезценка в зависимост от Вашата преценка за рисковете от такова събитие.

  Ако сумите ще Ви бъдат възстановени въз основа на резултата от гражданското дело, то най-коректната сметка, по която е редно да ги отнесете, е присъдени вземания. Ако те ще Ви бъдат изплатени на база извънсъдебно споразумение с Вашия контрагент, то те следва да продължат да се отчитат като вземания от клиенти. В този случай сумите, които ще получите за покриване на разноските по съдебния спор, следва да отчетете като друг приход, ако надвишават реално направените от Вас разноски – за сумата на превишението, или ако сте отчели разноските като разход – за цялата сума.
  Сумата на получената лихва следва да отчетете като приход от лихви за забава по вземания от търговски контрагенти, доколкото има вероятност клиентът да я изплати. В случай че се дължат неустойки или други обезщетения, те се отчитат като друг приход.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в § 5.1. от Национален счетоводен стандарт (НСФОМСП) 18 Приходи.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->