Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

ДДФЛ, граждански договор и ДДФЛ от наемЗдравейте отоново,
прочетох много статии и ЗДДФЛ 2013 и въпреки всичко отново не ми стана ясно.


Граждански договор, който се изплаща всеки месец, съгласно протокол за извършена работа. Удържа се и се внася всеки месец данък и осигуровки. Идва и края на четвърто тримесечие.

Следва ли да се удържа и внася данък по граждански договор за периода октомври -декември 2013г, след като на лицето му се изплаща ежемечно доход от договора? Или физ. лице си го внася за последно тримесечие с подаване на год.декл. почл.50? Подава ли се декл. по чл.55 за последно тримесечие на 2013 г. за този данък от фирмата? Ако фирмата не внася този данък удържа ли го от дохода, какъв тогава ще е нетния доход изплатен от фирмата? Счетводно признава ли се за данъчни цели изплатения доход от гр. договор в 2013г? Моля обясенете ми подробно какво се случва при платеца на дохода и при получателя на доход. Издава ли се сулжебна белжека за последното тримесечие, в случай,че се се удържа този данък?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  За доходите от наеми и граждански договори, изплатени през последното тримесечие на 2013 г. на физически лица не се удържа и не се внася авансов данък. Поради тази причина не се подава и декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ от фирмата платец на дохода. Лицето, което получава дохода, го декларира в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на следващата година, както има задължение да направи и за доходите си от предходните три тримесечия. Единствената разлика е, че за този от последното тримесечие физическото лице внася ефективно данъка в срока за подаване на декларацията.

  На лицето се изплаща при граждански договори доходът, намален с удържаните осигуровки, а при доходи от наеми – пълната договорена сума по наема, без да се правят удръжки. За тези доходи се издава служебна бележка на лицето или те се включват в годишната такава, без в нея да се посочва удържан данък.

  Доходи, които са фактически изплатени на физически лица през текущата година, се признават за разход на фирмата, както за счетоводни, така и за данъчни цели.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 45, ал. 4 и ал. 8 и в чл. 65, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Поздрави,
  Виктор Баталов

 • Благодаря отново!
 • Благодаря отново!
 • Благодаря отново!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->