Antoaneta Dimitrova Antoaneta Dimitrova shofior

Неправомерно наказаниеКогато на служител във фирма му се предлага да подпише наказание по вътрешните правила а, той е сигурен, че наказанието е неправомерно, длъжен ли е служителят да го подпише ?Отговори

 • Здравейте,

  Не става ясно за какъв вид наказание говорите. Ако вашият работодател се опитва да ви подведе под имуществена отговорност следва да имате предвид следните важни моменти:

  Работникът или служителят отговаря имуществено за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. Като за вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от гражданския закон. В случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя.

  Заповедта се издава в 1-месечен срок от откриването на вредата или от плащането на сумата на третото лице, но не по-късно от 1 година от причиняването й.

  Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда.

  Ако в посочения срок работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс.

  Справка за нормативната база приложима по този кадус можете да намерите в чл. 203 и чл. 210 от КТ.

  Поздрави,
  Жасмин
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->