Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Приспадане на данък по чл.92, ал.1, т.2 и т.3 от ЗДДСПрез месец август имам ДДС за възстановяване в размер на 177,85 лв. През септември започвам двумесечна процедура по приспадане на данъка и още в същия месец данъкът за възстановяване е приспаднат, защото имам ДДС за внасяне 430,02 лв.

1. Следва ли да се подава справка за извършено приспадане-приложение 6?

2. Вярно ли ще бъде, ако в справка декларацията посоча:
- в клетка 50- 430.02 лв
- в клетка 70- 177,85 лв
- в клетка 71- 252,17 лв и ги внасям до 14 октомври?Отговори

 • Здравейте,

  Справка за извършеното приспадане – приложение № 6 се подава единствено ако са изтекли двата месеца за приспадане на данъка за възстановяване и все още има остатък за възстановяване. Във Вашия случай нямате задължение да подавате справката.

  Записванията в справка-декларацията и редът за внасяне на данъка, които сте посочили, са коректни.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви много за изчерпателния отговор.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->