Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛЗдравейте,
Нуждая се от Вашата помощ.

ЕТ ползва помощение под наем, което е обща етажна собственост. За удържания авансов данък за 1-во тримесечие попълних т.2 от Декларацията. След подаването и, поисках консултация от НАП и ми отговориха, че неправилно съм посочила данъка в т.2, . а е следвало да се посочи в т.1. Подадох нова която коригира първата. За 2-ро тримесечие посочих данъка също в т.1. което според мен не е правилно, тъй като данъка попада в чл.38 т.11 от ЗДДФЛ. Сега следва да подам декларация за 3-то трим. и просто не ми е ясно в т.1 или в.2 да почоча удържания и внесен данък.

Предварително Ви благодаряОтговори

 • Здравейте,

  В случай че изплащате доходи от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, имате задължение да им удържите и внесете окончателен данък до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. Срокът за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ е същият като този за внасяне на данъка. Самата форма на декларацията ясно указва кои доходи влизат в състава на подлежащите за деклариране в ред 2 на декларацията и кои са изключени от него. Във Вашия случай очевидно има изплатен доход, за който се дължи окончателен данък и не попада в изрично изброените изключения, поради което е правилно сумата на удържания данък да се посочи на ред 2.

  В случай че имате съмнения относно съставянето на декларацията, може да поискате писмено становище от НАП по въпроса.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 38, ал. 12 и чл. 65, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте,

  В т.1 на Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ се посочва авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и по чл. 44 от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
  Видът доход, за който Вие споменавате в казуса е доход по чл. 44 от ЗДДФЛ, от което следва данъкът удържан от Вас да бъде вписан имено в т. 1.

  Справка за нормативната уредба приложима по този казус може да направите в - чл. 44 и чл. 55 от ЗДДФЛ

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска • Здравейте,

  Само като допълнение относно чл. 38 ал. 11 от ЗДДФЛ, който Вие посочвате във Вашия казус бих искала да отбележа, че според тази част от Закона става дума за облагаеми доходи придобити от член на кооперация от лихви по заеми към кооперацията.
  Предполагам, че сте имала в предвид чл. 38 ал. 12 от ЗДДФЛ, където става дума отново за облагаем доход от наем или друго възмездно предоставяне на имущество, но в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени и изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.
  Обърнете внимание, че ако и Вашият казус попада в този обхват, то тогава сте абсолютно права и този вид данък трябва да бъде включен в т. 2 на Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ.

  Справка за нормативната уредба приложима по този казус може да направите в - чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска • Благодаря Ви.
  Моля да ме извините цитирах чл.38 т.11 вместо чл.38.12.
  От компетентите Ви отговори разбрах. Първата декларация е била вярна , която неправилно коригирам.

  Успешен ден.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->