Михаела Демирева Михаела Демирева Потребител

Стъпки за назначаване на самоосигуряващо се лицеЗдравейте,

При новорегистрирана фирма какъв е редът за назначаване на управителя като самоосигуряващо се лице? Какво точно трябва да се направи?Отговори

 • Здравейте,
  Дружеството трябва да сключи с управителя Договор за възлагане на управлението на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.
  Управителят трябва да вписан и в Търговския регистър по партидата на дружеството, където се представя нотариално заверено съгласие на управителя с образец на подпис (спесимен).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->