Marieta Stoianova Marieta Stoianova Потребител

Балансова стойност на актив и ОПРЗдравейте!

Имам няколко въпроса във връзка с отразяването на инвестиционен имот в ГФО.

1. Когато сграда е трансформирана в инвестиционен имот, балансовата стойност на отписаната сграда отразява ли се в Раздел А на разходната част на ОПР - Балансова стойност на продадените активи?

2. Приходът от наем на инвестиционен имот в Приходи от оперативна дейност - приходи от наеми или във Финансови приходи следва да се отрази?

3. Постъпилите парични средства от наем в Парични потоци от инвестиционна дейност (на ОПП) ли се отразяват?

4. В ГДД - преобразуване на счетоводния финансов резултат, следва ли да намери отражение счетоводната балансова и данъчната стойност на отписаната от състава на ДМА сграда?

5. Имам колебание за сметката, по която се отчита приходът от наем на инвестиционен имот - може ли да се използва сметка Други приходи или трябва да бъде сметка Приходи от опериции с финансови активи, тъй като имотът и финансов актив?Отговори

 • Здравейте,

  Относно въпроси 1, 4 и 5 моля да погледнете отговорите във въпрос http://balans.bg/5159-gdd-po-chl-92/ , където те са разискани.
  По въпрос 2, приходите от наем се класифицират като оперативни приходи (в стандартизираните форми на финансови отчети по НСС даже са обособени като отделно перо в оперативните приходи).
  Що се отнася до въпрос 4, паричните постъпления се отнасят към оперативната дейност, а не към инвестиционната такава.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->