Anastasiq Stratieva Anastasiq Stratieva счетоводител

Как се отчита ДДС при липса на материали?Как се отчита ДДС при липса на материали?Отговори

 • Здравейте,

  Когато имате липса на материали - имате увеличение на разхода срещу намаление на дадения материал, а съответното ДДС ще бъде начислено по отчетната му стойност.

  Ако липсата на материали е по вина на МОЛ, то тогава данъкът ще се изчисли върху пазаарната цена на материалите.

  Трябва да имате предвид чл.80 от ЗДДС, според който не се извършва корекция на данъка в конкретно посочени случаи като :
  1. унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила
  2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката;
  3. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери
  4. технологичен брак в допустимите норми
  5. брак поради изтичане срока на годност/трайност
  6. брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.

  Поздрави,
  Рада Колева.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->