ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Обещетения при напусканеЗдравейте!

Освобождаваме служител по чл.329, във връзка с чл.328 от Кодекса на труда. В Акта за прекратяване на трудовото правоотношение се вписват дължимите обезщетения. В случая, обаче нямаме обезщетения по чл. 220 и чл. 224.

Дали в Акта за прекратяване на трудовото правоотношение се вписва, че трябва да се изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 , или не? Права ли съм като смятам, че след изтичане на едномесечния срок и подаване на декларация от освободеното лице, тогава се издава заповед, на база на която се изплаща обезщетението в размер на една брутна заплата и това се вписва в трудовата книжка?

Нашата служителка има претенцията , че изплащатено трябва изрично да е вписано в акта, иначе щели да я върнат от НОИ.

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Срока и размера на обезщетението по чл, 222 ал 1 зависи от трудово-правния статус на уволненото лице. В член 222 ал.1 от Кодекса на труда е определено обезщетение за срок от един месец. Размерът на обезщетението се определя по един от следните два начина:
  - когато лицето е останало без работа през целия срок, размерът на обезщетението е едно брутно трудово възнаграждение на база последния месец, преди уволнението;
  -когато лицето е започнало работа, но тя е по-ниско платена, размерът на обезщетението е разликата до брутното трудово възнаграждение за последния месец, преди уволнението.
  Няма как обещетението да бъде включено в Акта за прекратяване тъй като ,обезщетението се изплаща след изтичане на срока по чл.222 ал.1 от Кодекса на труда. Оставането без работа се удостоверява с представяне на трудовата книжка и декларация ,какъв естатута на лицето .
  На основание разпоредбата на чл.9, ал.3, т.5 от Кодекса за социално осигуряване, този период се зачита за осигурителен стаж само при пенсиониране.
  Независимо по коя категория труд е работило лицето преди уволнението, вноските върху обезщетението по чл.222 ал.1 винаги са в размера, определен за фонд “Пенсии” за трета категория труд. От същата категория труд се зачита и стажът.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->