Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Смърт на собственик на ЕТЗдравейте!

При смърт на собственик на едноличен търговец, регистриран по ДДС, се оказва че фирмата се дерегистрира служебно по закона от НАП. Собственикът почива в края на август. До датата на смъртта му има продажби с начислено ДДС и покупки с ДДС. НАП отказва да приеме справката по ДДС за август.

Как е редно да се осчетоводят документите в счетоводната ни програма - с ДДС, или без? Ако ги осчетоводим с ДДС, какво се случва със салдото ДДС за внасяне, което никога няма да бъде внесено, тъй като реално няма задължение в НАП за него? Отчитаме го като приход? Ако е така, признава ли се за данъчни цели този приход?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 107, т. 2 от ЗДДС се провежда процедура по задължителна дерегистрация на ЕТ при смъртта на физическото лице-едноличен търговец. Дерегистрацията трябва да се извърши по инициатива на НАП (чл. 106, ал. 2, т. 2 от ЗДДС).
  Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗДДС лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит едва след дерегистрацията. Поради това за фактурите, издадени до смъртта на лицето, следва да се начислява ДДС и то следва да се внася.
  Смъртта на физическото лице-ЕТ не води автоматично до заличаване от търговския регистър, а същото трябва да бъде заявено от наследниците му. По съгласие на наследниците търговското предприятие на ЕТ може да се поеме от един от наследниците (чл. 60, ал. 2 от ТЗ). В този случай наследникът ще трябва да регистрира наново ЕТ по ЗДДС.

  Поздрави,
  Йордан Костов

 • Здравейте,

  Да не би да сте изпуснали срока за подаване на справка-декларацията по ДДС за месец август, който изтече на 16.09.2013 г.?

  Защото според ЗДДС датата на служебната дерегистрация във Вашия случай трябва да съвпада със датата на смъртта на физическото лице – едноличен търговец (чл.110 ал.2 от Закона). Както и последния Ви данъчен период следва да е от началото на месеца до датата на дерегистрация (чл.87 ал.4 от Закона). Очевидно последният данъчен период ще обхване част от месец август, в т.ч. и издадените през това време фактури.

  Освен това следва да имате в предвид и останалите задължения произлизащи от чл. 111 на Закона, във връзка с дерегистрацията и определяне на задълженията за последния данъчен период.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Благодаря ви за отговорите,но както вече ви казах НАП ОТКАЗА да приеме ддс справката и дневниците и реално това ддс няма да бъде внесено.Въпросът е салдото по сметка ддс за внасяне как да бъде изчистено?
 • Здравейте,

  Осчетоводете салдото по сметка ДДС за внасяне на приход, аналогичен на прихода от продажби, съответстващ на всяка от "неприетите" ви приходни фактури.

  Тоест увеличете си с 20% ангустовските приходи - без никакви преобразувания по ЗКПО - чист облагаем приход.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->