Теодор Крумов Теодор Крумов счетоводител

Права върху натрупани суми от социално и здравно осигуряване на покойникИмат ли някакви права роднините на покойниците върху натрупаните суми по партидите за социално и здравно осигуряване?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), правата по партидата на починалото лице се наследяват само във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО).

  Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани по реда на КСО пенсионноосигурителни дружества.

  Справка за нормативната уредба приложима по този казус може да направите в:
  чл. 170 от КСО; чл. 133 от КСО

  Поздрави,
  Спас Колаксъзов
 • Здравейте,

  Само като допълнение бих искала да отбележа, че личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии.
  И право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите.

  Приложима нормативна уредба - чл. 80 от КСО

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Благодаря за изчерпателните отговори.И в крайна сметка си правя извода, че личните пенсии един път се онаследяват като част от полагащата се пенсия в полза на децата, преживелият съпруг и родителите.И ако има във фонд пенсия и тя се онаследява.Ако съм разбрал правилно това означава, че наследниците трябва да вземат от две места парични средства.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->