Radka Kalcheva Radka Kalcheva Потребител

Aпорт на земеделска техникаМоже ли едноличният собсвеник на капитала на ЕООД, да увеличи капитала на дружеството с апорт на земеделски машини, които притежава в качеството си на физическо лице - земеделски производител?

Какво е данъчното третиране на сделката? И двете лица - ЕООД и ЗП са регистрирани по ЗДДС.Отговори

 • Здравейте,
  Няма пречка капиталът на ЕООД да бъде увеличен чрез апорт на селскостопанска техника, собственост на съдружника - физическо лице. Качеството му на земеделски производител няма значение в случая, защото собственик е физическото лице-съдружник.
  В този случай обаче апортът следва да се декларира в Контролно-техническата инспекция по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
  Апортът не представлява доставка по смисъла на ЗДДС (чл. 10, ал. 1, т. 3), поради което не подлежи на облагане с ДДС.
  При апорт не се внася и местен данък за придобиване - чл. 48, ал. 1, т. 9 от ЗМДТ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->