Анелия Димитрова Анелия Димитрова Потребител

Регистрация на ЕООДЗдравейте,

Бих искала да попитам какъв е набора от документи, които трябва да се подадат в търговския регистър за регистриране на ЕООД?

Благодаря Ви!Отговори

 • Здравейте,
  Наборът от документи зависи от конкретния случай и спецификите на новоучредяваното дружество, поради което не може да Ви бъде даден точен и конкретен отговор.
  Най-общо необходимите документи са посочени в чл. 19 и 20 от НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Фирма Кадастра Къмпани ООД разполага с екип от млади и опитни юристи. Фирмата предлага комплексно правно обслужване и работи успешно с български и чуждестранни физически и юридически лица, като осъществява дейността си със свободно ползване освен на български и английски език при кореспонденция и изготвянето на документация.
  Документите, необходими за регистрация на ЕООД са:
  Заявление Образец А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност;
  Учредителен акт;
  Решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на дружеството и за назначаване на управител;
  Договор за възлагане на управлението;
  Декларация от управителя, че отговаря на изискванията на ТЗ;
  Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя;
  Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
  Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
  Вносна бележка за заплащане на държавната такса за регистрация на ЕООД
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->