цветелина йорданова цветелина йорданова Потребител

Неизплатено обещетение и отпуски при ликвидация на фирмаФирмата е в ликвидация. Съкратиха ме по чл.328, но в заповедта не ми вписаха платения отпуск (2 заплати) и 1 заплата обезщетение за оставане без работа.

Как да постъпя? Фонда за гарантираните вземания помага ли в тази ситуация? Към кого да се обърна?Отговори

 • Здравейте,
  При ликвидация не можете да получите обезщетение от Фонда за гарантираните вземания, тъй като той гарантира вземанията на работниците и служителите само при несъстоятелност на дружеството, но не и при ликвидация. Проверете в търговския регистър дали дружеството не е в несъстоятелност, а не в ликвидация.
  При ликвидация Вие се явявате кредитор на дружеството и следва да предявите вземането си пред ликвидатора. Проверете в Търговския регистър кога е публикувана поканата до кредиторите от ликвидатора и дали са изтекли 6 месеца от публикуването й.
  Най-добре да отправите нотариална покана до ликвидатора, в която да посочите размера на вземането си, срокът, в който трябва да го изплати, както и сметката, по която да плати.
  В случай, че ликвидаторът не го изплати, можете да предявите иск срещу дружеството. В този случай ликвидаторът е длъжен да Ви предостави обезпечение, докато делото е висящо (чл. 272, ал. 3 от ТЗ).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->