qwerty qwerty qwerty qwerty Потребител

Пари за майчинствоАко последните месеци си здравно осигурен на 500 лв., месец ноември целият се води в неплатен отпуск, и след няколко месеца се излиза в майчинство, каква сума ще се получава майчинство? В смисъл този месец неплатен отпуск оказва ли някакво влияние на размера на майчинството и какво?

Ами ако в продължение на 2 месеца, 3 пъти в седмица се излиза в неплатен отпуск, тоест 12 пъти в месец, но разпокъсано, оказва ли някакво влияние за майчинството ?

Благодаря на отзовалите се!Отговори

 • Здравейте,

  Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на излизане в майчинство.

  За дните, през които сте били в неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, за база изчисление на обезщетението се използва среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период. За трудов и осигурителен стаж се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 9, ал. 2, т. 3, чл. 41, ал. 2, т. 3 и чл. 49, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благогаря за бързият отговор, но макар че имам икономическо-счетоводно образование и не упражнявам професията нямам и информация по този въпрос, за това и се допитвам до Вас.
  Това за 30те дни стаж ми е ясно, но въпросът ми е свързан с друго естество.
  При майчинство този 1 месец (неплатен) какво влияние оказва върху сумата за получаване, като се има в предвид че осигуровките са на база 460 лева
  Въпросът ми е каква ще е месечната сума майчинство .. тъй като е 90% да кажем 400 лева, НО с този месец неплатен бърка ли някъде цялата картинка ?

  Ами ако в продължение на два месеца по 3 пъти седмично се води неплатен, тоест примерно 1,2,3, - 8,9,10, - 15,16,17 .. и така до 30то число на месеца.
  Има ли някакво влияние върху майчинството

  П.С. Въпросът не се отнася за мен, за това и не мога да го обесня много ясно. Надявам се да е разбираемо за компетентните и ще се радвам на всякакви отговори.
  Поздрави !
 • За изчисляване на сумата на обезщетението най-общо казано се взимат сумите на получаваните от служителката възнаграждения за последните 24 месеца и се разделят на броя отработени от нея дни. Ако в този 24-месечен период се включват дни, в които тя е била в неплатен отпуск, но общия размер на ползвания такъв не превишава 30 работни дни за календарната година, то за тези дни в изчисленията се взима среднодневната минимална работна заплата за страната, която от 1 януари 2013 г. е 14.76 лв. за 8-часов работен ден. За дните над 30-тия работен ден за календарната година също се взима тази сума. Това е така, тъй като реално за тези периоди служителката не е получава възнаграждение и няма база за определяне на размера на обезщетението. 7
  Във всички случаи дните в неплатен отпуск ще намалят сумата на полагащото се обезщетение.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 41, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и в Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->