Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Здравни осигуровки при граждански договорКой следва да внесе здравните осигуровки и данъка при граждански договор, ако изплатената сума за месеца, намалена с нормативно признатите разходи не надвишава минималната работна заплата и ако лицето не осигурено на друго основание (т.е. безработно)? С каква декларация трябва да се декларира и кой има задължение да я подаде?Отговори

 • Здравейте,

  В този конкретен случай, лицето има статут на безработно лице и има задължение да се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
  Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО имат задължението да декларират, че ще се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от закона. От 01.01.2013 г. за тях е въведено задължение да декларират и избрания осигурителен доход, върху който ще се осигуряват. Те посочват този осигурителен доход в декларация образец № 7 – Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. Срокът за подаване на декларацията е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
  В общия случай здравноосигурителните вноски за тези лица, се изчисляват върху половината от минималния осигурителен доход определен за самоосигуряващите се лица със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и за 2013 г. са в размер на: 16.80 лв.

  Декларацията се подава лично от лицето.

  Поздрави!
 • Благодаря.А за данъка, понеже не ми стана ясно, предполагам, че се удържа от работодателя и се подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ.
 • Здравейте отново,

  Да, данъка при всички положения се удържа и внася от работодателя освен в случаите, когато възнаграждението е изплатено през 4-то тримесечие на годината, тъй като за тези възнаграждения данък не се удържа, не се внася и не се декларира с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ от платеца на дохода. Тези възнаграждения се декларират лично от лицата и те имат задължение за внасяне на данъка с подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 • Благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->