Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Заем от собственик с непогасена част към края на годинатаИмам два казуса.

1. Заем от собственика на ЕООД с над 10 000 лева непогасена част към края на годината и с платени лихви на собственика.

2. Заем от собственика на ЕООД под 10 000 лева непогасена част към края на годината и с платени лихви на собственика.

Как точно ги посочвам в данъчната декларация? Лихвите като част от общата годишна данъчна основа и справката за непогасената част?Отговори

 • Здравейте,

  Правилно сте достигнали до заключението, че непогасените заеми, предоставени през текущата година се посочват в справката за получени и предоставени парични заеми в годишната декларация, ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. Тази справка се попълва също така и ако сумата на непогасените остатъци по предоставени/получени заеми през предходните 6 години, включително и текущата, надхвърля 40 000 лв.

  Действително получените през текущата година брутни суми от лихви по предоставения заем ще формират годишната данъчна основа за доходите от други източници на физическото лице.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 35 и чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви много за отговора.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->