violeta aleksieva violeta aleksieva M BG Потребител

Молба за напускане без отговорСпчелих конкурс за работа и на другия ден подадох молба за прекратяване на правоотношението си на старата работа. Вече 7 дни нямам отговор на молбата. На новото място искат да започна най-късно на 23.09. В момента аз съм в отпуск от старата работа, който изтича утре.


Дали след отпуската да ходя на старата работа? Как да постъпя за да мога да започна на новото място?Отговори

 • Здравейте,

  Утре се явявате, нормално на старата си работа, те ще Ви уведомят. В КТ е казано , че работодателят се произнася до 7-я ден.
  С поздрави: Ваньо Петров
 • Здравейте,

  Утре се явявате, нормално на старата си работа, те ще Ви уведомят. В КТ е казано , че работодателят се произнася до 7-я ден.
  С поздрави: Ваньо Петров
 • Здравейте,


  Трудовия договор се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.
  Все пак проверете в договора си има ли срок на предизвестие, в чия полза е уговорен и с каква продължителност е той. Имайте в предвид, че ако срока на предизвестието е уговорен в полза на работодателя, то отново може прекратите трудовото ви правоотношение преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.


  Справка може да направите в чл.220 ал.1 и чл.325 ал.1 от Кодекса на труда


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->