Снежана Мечева Снежана Мечева Учител

Некоректен подбор при назначаване на учителЗдравейте

Имаше обявено работно място за начален възпитател. Аз съм завършила семестриално Начална и предучилищна педагогика, а също и съм дипломиран учител по биология. Подадох документи за работа. Работодателя взе на това място човек, който е само учител по биология.

Мога ли да обжалвам?Отговори

 • Здравейте,

  Ако за длъжността, за която сте кандидатствали, е бил обявен конкурс, то важи разпоредбата на Кодекса на труда, че допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от работодателя. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.

  Трудовите договори с помощник-директорите, с учителите (възпитатаелите) и служителите се сключват съответно от директора на училището, на детската градина или на обслужващото звено.

  Право на работодателя е да реши кой служител да наеме за съответната позиция, като не се допуска дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

  Ако считате, че правата Ви са нарушени, може да се обърнете към Инспекцията по труда или към съответните длъжностни лица в Министерството на образованието, както и да заведете съдебен иск.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 8, ал. 3, чл. 93 и чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда, както и в чл. 40, ал. 2 от Закона за народната просвета.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->