Иван Иванов Иван Иванов Потребител

Граждански договорИмам сключен граждански договор от 01.06.2013г. за разработка на програмен продукт. Договорено е възнаграждение от 8 000 лв. Разработката е приключена и приета от възложителя с протокол на 30.08.2013г. Предстои изплащене на възнаграждението през настоящия месец. Същевременно имам и трудов договор, по който очаквам бруто възнаграждение от 650 лв.

1. Какви осигоровки следва да се направят по възнаграждението за извършеното по гражданския договор и каква крайна сума следва да получа?

2. Как би следвало да се отрази получения доход при попълване на годишната данъчна декларация за 2013 г., ако тя е същата като 2012 г.? Кой образец декларация следва да попълня и подам?Отговори

 • Здравейте,

  Следва да уведомите възложителя си по граждански договор за трудовото ви правоотношение по което се осигурявате върху 650 лв. Така той ще ви начисли осигуровки за фонд "Пенсии", ДЗПО и ЗО за разликата до 2200 лв., тъй като от началото на 2013г. след промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване това е максималния осигурителен праг.

  Тъй като от написаното разбирам, че вие не сте самоосигуряващо се лице, осигуровките ще ви бъдат удържани директно от възложителя по гражданския ви договор.

  Начислените осигуровки за ваша сметка върху 1550 лв. ще бъдат общо в размер на 172, 05 лв. или разбити както следва за фонд Пенсии – 88, 35 лв., за ДЗПО – 34,10 лв. и за ЗО 49,60 лв. Също така ще ви бъде удържан и данък (ДДФЛ) след приспадане на нормативно признати разходи в размер на 582,80 лв. Това прави чиста сума за получаване от 7245,15 лв.

  При удържането на осигурителните вноски и дължимия данък по ЗДДФЛ възложителят на договора следва да ви издаде служебна бележка в 2 екземпляра. Със служебната бележка се удостоверява, че по издадената сметка за изплатени суми са внесени дължимите осигурителни вноски и дължимия данък по ЗДДФЛ. Единия екземпляр от сметката за изплаени суми трябва да приложите към годишната си данъчна декларация, а другия да съхранявате при вас.

  В ГДД за ФЛ, по отношение на граждансия ви договор, следва да попълните Приложение № 3 Доходи от друга стопанска дейност, Таблица 7 – Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 258-269 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и чл. 50 от ЗДДФЛ.
 • По договорка с възложителя разплащането е след приключване на задачата.
  От изложеното в отговора, следва да се разбира, че се начисляват осигуровки само веднъж и то в месеца на изплащане на възнаграждението, а не за всеки месец от периода на договора, като това не е в противоречие с изискванията на "Наредба за Елементите на Възнаграждението и за Доходите Върху Които се Правят Осигурителни Вноски".
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->