mariana Stanchovsua mariana Stanchovsua учител

Право на ранно пенсиониранеРаботя като начален учител и имам 34 години трудов стаж. На 30.12.2012 год. навърших 57 години. На каква възраст мога да ползвам правото си за ранно пенсиониране?Отговори

 • Здравейте,

  Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст 3 години по-рано от възрастта, необходима по общия ред за придобиване на право на тази пенсия и придобит учителски стаж, както следва:
  1. от 1 януари 2013 г. - 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете;
  2. от 1 януари 2014 г. - 26 години за жените и 31 години за мъжете;
  3. от 1 януари 2015 г. - 26 години и 4 месеца за жените и 31 години и 4 месеца за мъжете;
  4. от 1 януари 2016 г. - 26 години и 8 месеца за жените и 31 години и 8 месеца за мъжете;
  5. от 1 януари 2017 г. - 27 години за жените и 32 години за мъжете; и т. н.

  Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред на Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2012 г. се придобива, както следва:
  1. от 1 януари 2012 г. - при възраст 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете;
  2. от 1 януари 2013 г. - при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете;
  3. от 1 януари 2014 г. - при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;
  4. от 1 януари 2015 г. - при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;
  5. от 1 януари 2016 г. - при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете; и т. н.

  Тоест, за да придобиете право на пенсия в периода между 1-ви януари и 31 декември 2013 г. трябва да имате навършени 57 години и 8 месеца и придобит учителски стаж минимум 25 години и 8 месеца.

  Следва да имате предвид и че под учителски стаж се има предвид осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в § 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и в чл. 15, ал. 1, чл. 19 и чл. 19а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->