Евгения  Илиева Евгения Илиева Потребител

Смяна на адрес за кореспонденцияЗдравейте!

Юридическо лице решава да смени търговския обект, от който осъществява стопанската си дейност. По този начин се сменя само адресът за кореспонденция на същото.

Във фискалното устройство е зададен актуалния адрес за кореспонденция. Седалището не се променя.

Следва ли тази промяна да се обяви в НАП, след като адресът във ФУ е сменен. Ако да, какъв документ трябва да бъде представен?Отговори

  • Здравейте,
    Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1 от ДОПК адресът за кореспонденция на юридическите лица е заявеният в Регистър БУЛСТАТ адрес.
    Поради това ако желаете да получавате кореспонденцията си на този адрес, а не на адреса на седалището на дружеството, следва да заявите в регистър БУЛСТАТ промяната на адреса. Същият ще бъде отразен и по партидата на дружеството в Търговския регистър, но не като "седалище и адрес на управление", а като "адрес за кореспонденция с НАП".
    Адресът, където се намира фискалното устройство, е без правно значение.
  • Благодаря!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->