Цветан Николов Цветан Николов Счетоводител

Осигурителни вноски върху МОДВ кой случай работодателя декларира до 25 число на месеца следващ този, за който се отнася възнаграждението, размер на осигурителните вноски върху минималния осигурителен доход за длъжността съобразно КИД, а не върху по-високото брутно възнаграждение? В случай на начисляване на заплатите за юли 2013 на 31.07.2013 и изплащането има на 01.09.2013 в какъв размер следва да бъдат декларирани ос. вноски за юли на 25.08.2013 - пълен или върху МОД.


Отговори

 • Здравейте,

  Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се внасят и декларират от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
  Конкретно във Вашият казус доходът, на чиято база се калкулират дължимите осигурителни вноски включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудовата дейност.

  Справка за използвана нормативна уредба - чл. 6 и чл. 7 от КСО

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Здравейте,
  ще продължа въпроса си като мога да посоча за пример указание от НАП с изх. №200012/11.01.2013 във връзка с измененията и допълненията в Наредба Н-8 от 2005г. В него е разяснено,че ако до 25 число на следващия месец заплатите са неначислени, декларациите се подават с определения по закон минимален месечен осигурителен доход, като не се подават данни за начислен ДОД по чл.42 от ЗДДФЛ. Но от мнения от колеги публикувани в интернет задали същото запитване в НАП, оттам са им заявили, че дори и да са начислени заплатите преди 25 число на месеца следващ месеца за който се отнасят, в случай че не са изплатени до тази дата отново Декларация обр.1 може да бъде подадена с минималния месечен осигурителен доход за лицата.
  Във връзка това бих искал да попитам дали имате някаква практика в подобни случаи или подавате винаги Декл. обр.1 с пълния осигурителен доход независимо от това дали заплатите са начислени , но неплатени или неначислени до 25 число на следващия месец?.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->