Донка Колева Донка Колева Потребител

Изчисляване на срок за придобиване на право за пенсияРаботя от 01.08.1985 г. до 31.12.1999 г. труд първа категория. От 01.01.2000 г. до настоящия момент - втора категория. Родена съм на 07.05.1966 г. Кога ще се пенсионирам?


Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  При осигурителен стаж от различни категории труд трудовият стаж от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория. При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

  Предвидени са и специфични правила за изчисляване на стажа за определени категории работници и служители, заети в дейности като авиация, минно дело и други.

  От 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. включително право на пенсия за осигурителен стаж и възраст имат лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст, както следва:
  1. от 1 януари 2012 г. - 47 години и 4 месеца за жените и 52 години и 4 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години и 4 месеца за жените и 57 години и 4 месеца за мъжете при втора категория труд;
  2. от 1 януари 2013 г. - 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд;
  3. от 1 януари 2014 г. - 48 години за жените и 53 години за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.

  На следната страница на Националния осигурителен институт https://applications2.nssi.bg/stavapp/ можете да направите изчисление на Вашия осигурителен стаж към момента или към желан от Вас период.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 104, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, както и в чл. 16 и чл. 16а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->