Silvia Stoyanova Silvia Stoyanova Потребител

Осигуровки собственик на ЕООДПредстои регистрация на ЕООД, на което ще бъда собственик и управител. Ще се осигурявам като СОЛ. В началото фирмата няма да има никаква дейност и съответно никакъв паричен оборот /нито приходи, нито разходи/, предстои до 2-3 месеца одобряване на проект, по който ще има постъпления и ще се сключват съответните договори с възложители и изпълнители. Кога следва да си внеса първите осигуровки, веднага след като ми излезе регистрацията или в момента, в който постъпят първите средства, подпиша първите договори и издам първата фактура? До тогава, необходимо ли е да пускам някакви декларации или други документи в НАП и НОИ? И още нещо: парите от първоначално внесения капитал, мога ли да ползвам като оборотни за дейността на фирмата - наем, осигуровки, служебен телефон, офис консумативи и т.н. разходи?

Благодаря!Отговори


  • Здравейте,

    Първите осигуровки следва да внесете, когато за вас възникне задължение за осигуряване като самооигуряващо се лице. Това е деня на който започнете или възобновите трудова дейност, като самоосигуряването продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

    Започването на дейност се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство. За започване на дейност се счита първата входяща или изходяща фактура. До тогава не е необходимо да подавате други декларации.

    Можете да ползвате парите от първоначално внесения капитал като оборотни средства на фирмата, но това ще се счита за стартиране на дейност.


    Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в. чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ и чл. 10 от КСО.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->