Kiril Pilev Kiril Pilev Потребител

Отчитане на болнични при непрекъснат работен цикълКак се отчита болничен лист при 12 часов работен ден и работния цикъл е непрекъснат. Работи се и събота и неделя.Отговори

  • Здравейте,

    Осигурителното законодателство разпорежда паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график да се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност. Тоест, вземат се предвид не работните дни, включени в периода на болничния, а часовете, които работникът или служителят е трябвало да отработи по график за времето, през което е в болничен, дори те да са в събота или неделя.

    Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 19, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

    Поздрави,
    Виктор Баталов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->