ПЕТЯ ПИСЪШКА ПЕТЯ ПИСЪШКА Потребител

Уведомяване на ИТ за положен извънреден трудИма ли срок за уводомяване на Инспекцията по труда относно положения извънреден труд за полугодието?Отговори

 • Здравейте,

  Нито в Кодекса на труда, нито в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в които актове е залегнало задължението за отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда, няма определен срок за подаването на данните за всяко полугодие. Такъв срок не е определен и с друг специален нормативен акт.

  Широко разпространена практика е уведомителното писмо за положения извънреден труд да се подава в Инспекцията до 15-то или 30-то/31-во число на месеца следващ последния месец на полугодието (тоест юли и януари), но при подаването на данните след тези дати няма правно основание, според което за Вас да възникнат неблагоприятни последици.

  Важно е да имате предвид, че данните, които могат да са Ви необходими и да бъдат изискани от Инспекцията по труда са трите имена на работника/служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника /служителя за положения от него извънреден труд, както и денят, определен за почивка в размер не по-малък от 24 часа в седмицата, следваща тази за полагане на извънредния труд.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 18, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->