ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Задбалансов актив над прага на същественостЗдравейте!


Пре3 2011г. по две фактури са доставени елементи за системи за видеонаблюдение за 3 различни обекта. Сумите са изписани на разход / в с-ска 601-"Разходи за материали/. Същите три системи са заведени са като задбалансови активи, тъй като са под прага на същественост за ДМА, който за нас е 700лв. Сега получаваме КИ, с което се рекламира един видеорекордер и се демонтира. Изписала съм го на разход с - , т.е по с-ка 601 с червено. Заедно с кредитното получаваме и фактура за нов рекордер, който е на доста по-висока цена, който е към същата система и него го изписвам на разход но с + по с-ка 601 "Разходи за материали". След това по задбалансовите сметки тези операции ги отразявам по Д-та и по К-та на партидата на актива , съответно за фактурата и кредитнотоизвестие . Със стойността на новия видеорекордер, обаче въпросният актив - "Система за видеонаблюдение" минава със 150лв прага на същественост. Въпросът ми е как да процедирам? Трябва ли този актив да го отпиша от задбалансовите сметки и да го заведа като ДМА? Ако - Да , то от кога трябва да текат амортизациите и как трябва да коригирам разходите по с-ка 601 за текущата и минали години. Извинявам се, ако случая е банален или глупав, но досега не съм имала такъв / само обратното - превръщане на ДМА в задбаланосв актив/, а и никъде другаде не можах да намеря информация по този казус.


Предварително благодаря!Отговори

 • Вижте този текст, с който мисля ще разберете какво имам в предвид: "Праг на Същественост е стойностен праг, определен в Счетоводната Политика на предприятието, под който придобити дълготрайни активи (съгласно определението за тях) се отчитат като текущ разход. За данъчни цели, съгласно ЗКПО, Прага на Същественост е определения в Счетоводната Политика, но не по-висок от 700 лв. Или ако в Счетоводната Политика е определен Праг на Същественост 400 лв., то за данъчни и за счетоводни цели всички активи с цена на придобиване равна или над 400 лв. ще бъдат завеждани в Счетоводния и в Данъчния и Амортизационен План."
  ИЗТОЧНИК: http://balans.bg/63-4-1-1-obshti-pravila-za-otchitane-na-aktivi-i-amortizacii/
 • Здравейте,

  Щом казвате, че са под прага на същественост на вашата фирма ( за който добре е обяснено от горното становище) - ще ги осчетоводите на разход за материали, а задбалансово /ако искате/ ще ги заведете и наблюдавате при инвентаризации.

  В момента, в който се надвишава прага на същественост със 150 лв. ще започнете да ги разглеждате като ДМА и ще ги включите в счетоводния и данъчния амортизационен план.

  Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба - в този случай от следващия месец на прехвърлянето на елементите към групата на ДМА.

  Поздрави,
  Рада Колева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->