Татяна Терзиева Татяна Терзиева Потребител

Медицинска сестра като самоосигуряващо се лицеМедицинска сестра съм. Мога ли да се регисрирам като самоосигуряващо се лице с дипломата си за завършено образование?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно параграф 1 точка 29 от ЗДДФЛ 29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
  а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
  б) не са регистрирани като еднолични търговци;
  в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

  Имайте придвид ,че трябва да са изпълнени последните 3 условия ,според мен можете да се регистрирате като свободна професия
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->