Любомира Димова Любомира Димова Потребител

Изплащане на обезщетения при бременностБременна съм в 6 месец и от 3 месеца съм в болнични поради рискова бременност. Искам да попитам как се изчисляват обезщетенията? Дали се смятат и доходите 18 месеца назад, преди първият болничен? Видях че, откакто съм в болнични съм осигурявана на по-ниска сума, от сумата , която ми е записана в трудовия договор.Отговори

 • Здравейте,
  Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.
  Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

  За дните, включени в периода от 18 календарни месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:

  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
  е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
  е ползвало отпуск за отглеждане на дете;
  е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

  За дните, включени в периода от 18 календарни месеца, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->