Пепа Миланова Пепа Миланова учебен център зора учител

Промяна на безсрочен договор в сроченПрез м.септумври 2012 г съм назначена с трудов договор като учител по чл. 67.ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 ал.1- 6 месеца в полза на работодотеля. С изтичаве срока на изпитване, работодателя ми предложи или прекратяване на договора или сключване на допълнително споразумение за промяна на бесрочния трудов договор в срочен по чл. 68, ал1 т. 1 със срок до 31.08.2013 г. Този догор изтича и новото предложение е за ново допълнително споразумение по чл.68,ал.1 т.1 за срок от 2 години-до 31.08.2015 г.

Законо съобразно ли е това и какви са моите права?Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като срочния ви трудов договор вероятно е бил сключен по изключение с основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, той може да бъде сключен повторно само веднъж за срок най-малко една година.
  Моето мнение е, че това е допустимо от закона.
  След изтичането на срока на договора (31.08.2015 г.), за същата длъжност, работодателят ви ще има възможност единствено да ви предложи безсрочен трудов договор.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->