Костаидин Марков Костаидин Марков Шофьор

Съкращаване от работа с ТЕЛК решениеДнес получих писмо от ТЕЛК, в което пише, че работодателят ми е искал разрешение от ТЕЛК да ме съкрати. Констатацията на ТЕЛК е, че:
"Заболяването (захарен диабет) фигурира в наредба №5 на МЗ и предполага особена защита във връзка с ЧЛ.333 Ал. 2 от КТ. ТЕЛК счита че лицето (аз) е със запазени адаптационни възможности и евентуалното освобождаване на лицето от работа няма да се отрази неблагоприятно на здравословното му състояние."


Тъй като имам ТЕЛК решние 64% трудова неработоспособност, работодателят при съкращение задължен ли е да ми изплати обещетението по ЧЛ.331?Отговори

  • Здравейте,

    "съкращаването" може да стане по реда на чл. 328 ( от работодателя с предизвестие)
    Основанието за прекратяване по чл. 331 е съвсем друго нещо. При него договора се прекратява по предложение на работодателя срещу уговорено обезщетение. В чл. 331 е заложен минималния размер на обезщетението (4 брутни работни заплати), но няма пречка да се договори и по-голям размер.
    При чл. 331 работодателят предлага а работника преценя дали да се съгласи или не. В случай, че работника не е съгласен работодателят няма право да прекрати договора. Работника може да не е съгласен с прекратяването или с размера на предлаганото обезщетение. Всичко тук е договорка между две страни, която обаче трябва да бъде изразена писмено.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->