Мария Василева Мария Василева Потребител

Право на обезщетение за временна неработоспособностИма ли право на обезщетение за временна неработоспособност за болничен лист от 02.08.2013г лице по трудов договр, което от 01.01.2013г до 05.06.2013г е в неплатен отпуск, на 06.06.2013г е на работа, от 07.06.2013 г до 16.06.2013г е в болнични, от 17.06.2013г до 31.07.2013г е в неплатен отпуск, на 01.08.2013г е на работа и от 02.08.2013 до 15.08.2013г е в болнични ?Отговори

 • Здравейте,

  За да придобиете правото на парично обезщетение при временна неработоспособност е необходимо да отговаряте на следните две условия:
  1. към деня на настъпване на временната неработоспособност да сте осигурена за общо заболяване и майчинство;
  2. да имате най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено лице за общо заболяване и майчинство.

  Във връзка с неплатения отпуск, в осигурителния стаж, необходим за придобиване право на парично обезщетение при временна неработоспособност се включва:
  1. времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  2. времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и на отпуск за бременност и раждане;
  3. времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

  Нормативна уредба, използвана за отговора - чл. 40, ал.1 и ал.2 и чл. 9, ал.1 и ал. 2 от КСО и чл. 162 от КТ.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->