Катя Рачкова Катя Рачкова главен асистент

Отпуск по втори трудов договорРаботя като главен асистент в ТУ Ст. Загора. Имам платен год. отпуск 48 работни дни. Имам втори трудов договор като лекар аналитичен специалист на щат 0,5 към МБАЛ "Ст. Киркович"- Ст. Загора.

Бихте ли могли да ми отговорите какъв трябва да е размерът на платения ми год. отпуск към второто учреждение - болницата?Отговори

  • Здравейте,


    При положение, че изпълнявате трудовите си задължения по втори трудов договор на 4 или повече часа, то тогава влизат в сила разпоредбите по чл.355 от КТ. Или, че за един ден трудов стаж се признава времето, през което служителят е бил осигурен на поне полувината от законоустановеното работно време, което е 8 часа за повечето длъжности. За някой от тях, като например лекари, анестезиолози и други подобни, законоустановеното работно време е 7 часа.
    Това означава, че щом работите на 4 или повече часа, Ви се зачита за пълен работен ден и имате право на целия си отпуск, който Ви се полага по КТ. Съгласно чл.155 от КТ, минималния размер на платения отпуск е минимум 20 дни.


    Поздрави,
    Адриян Велчев

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->