Теодора Черешарова Теодора Черешарова Счетоводител

Изплащане на хонорар на чуждестранно физическо лицеКакви данъци и евентуално осигуровки трябва да начисля на италианско физическо лице, наето от българска фирма? Лицето е обучител и ще провежда обучения в България за определен период от време. Лицето е с постоянен адрес в Италия. Трябва ли да прилагам спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Италия?

Моля за вашето съдейстие!
Предварително благодаря!Отговори

  • Здравейте,
    За да се прецени дали на чуждестранното физическо лице трябва да се начисляват осигуровки и данъци, трябва да се определи какво е приложимото осигурително законодателство за лицето и на коя държава-членка се явява местно лице.
    Ако престоят на лицето в България е по-малко от 2 години и то остава подчинено на италианското осигурително законодателство (притежава А1), то за него не се дължат осигуровки в България.
    Окончателен данък върху дохода с източник България би бил дължим, ако доходът попада в обхвата на чл.37 ал.1 т.8 от ЗДДФЛ, но това трябва да се определи за конкретния случай. Ако Вашият случай е такъв, тогава би следвало да съобразите изискванията на СИДДО. В общия случай данък върху доходи от образователни услуги не се удържа.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->