Златка Йорданова Златка Йорданова манипулант

Освобождаване по чл.327, ал.1, т.1Здравейте,

От м. май съм в продължителен болничен (радикална хистеректомия). Работя в частна фирма и от проведени устни разговори с управителя стана ясно, че не могат на този етап да ми предложат подходяща работа на облекчен режим. Преценявам, че не мога да се върна на работа поради физическото натоварване. Приятели ме посъветваха, че мога да подам заявление за напускане по чл. 327, т.1. Прочетох, че трябва да имам предписание от здравните органи. Понеже аз още съм в болнични, достатъчно ли ще е да имам такова предписание от ЛКК, а не от ТЕЛК, за да ме освободят по този член.


Отговори

  • Здравейте,


    Съгласно Разяснение НА МТСП ОТ 4.07.2012 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 327, АЛ. 1, Т. 1 ОТ КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Това заболяване трябва да е установено със заключение на здравните органи - лекуващия лекар, ЛКК или ТЕЛК.

    На база гореизложеното считам, че ще бъде достатъчно само предписанието от ЛКК, за да бъде прекратено трудовото ви правоотношение по чл.327 ал.1 т.1 от КТ.


    Поздрави,
    Адриян Велчев

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->