Иван Д Иван Д помощник

Срок за представяне на удостоверение за местно лице от чуждестранен доставчикЗдравейте,

Фирмата ни получава постоянно технически услуги от чуждестранно ЮЛ, което няма място на стопанска дейност на територията на България. Между България и държавата, в която е регистриран чуждестранния доставчик има сключено СИДДО.

Съгласно това СИДДО, в нашия случай доходът на чуждестранното лице няма да бъде обект на облагане с данък при източника в България. В този случай прилагаме опростената процедура във връзка с доходи на ЧЛ в размер до 500 хил. лева на година.

Чуждестранния доставчик издава фактури с дата - последният работен ден на всяко тримесечие (тоест по 4 фактури на година). Българската фирма не удържа данък при източника съгласно СИДДО.

Бихме желали на фирмата ни да не бъдат начислявани наказателни лихви от страна на НАП във връзка с прилагането на СИДДО. Кога смятате че трябва да ни бъде предоставяно от страна на чуждестранния доставчик удостоверение, че е местно лице на другата държава :

- веднъж годишно, в началото на всяка календарна година/заедно с първата фактура издадена на 31.03;
- четири пъти годишно - по едно удостоверение заедно с фактурата за всяко тримесечие;
- веднъж годишно - в края на календарната година.
- или ???;Отговори

  • Здравейте,


    От така зададен въпроса считам, че получените от вас фактури за технически услуги са на база договор с продължително действие и се реализира от едно и също лице на еднакво основание, то удостоверението за местно лице от чуждестранен доставчик според мен трябва да бъде предоставено с издаване на първата фактура. Имайте в предвид, че при евентуална проверка от НАП трябва да имате целия комплект от документи за удостоверяване на обстоятелствата за избягване на СИДДО.

    Поздрави,
    Адриян Велчев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->