Красимира Митева Красимира Митева Потребител

Сделка по време на регистрация на ДДСЗдравейте,

Новоучредено търговско дружество подало искане за доброволна регистрация по ДДС,
извършва фактуриране на стока на 10-та дата, като не е начислино ДДС на основание чл.113, стоката е налична с консигнационен протокол. На 11-та датата е връчен акта за регистация по ДДС, на 12-та дата дружеството получава фактура от доставчика въз основа на консигнациония протокол с начилено ДДС.

Дружеството има ли право на данъчен кредит по покупната фактура за стоката? Правилно ли е издадена фактурата за продажбата след като законовите срокове за издаване на фактура са спадени-5 дни, но са в два интервала преди регистрация и след регистрация и фактурата за продажбата предшества доставната фактура?

Багодаря!Отговори

  • Здравейте,
    Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗДДС когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.
    С оглед на това следва да се прецени към кой момент е извършена фактически доставката - преди или след регистрация по ЗДДС. Ако доставката е завършена след регистрацията по ЗДДС, то следва да се начисли и ДДС, което следва да бъде включено и във фактурата, а първата фактура ще се счита за издадена по авансово плащане.
    Поздрави,
    Йордан Костов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->