Милена Симеонова Милена Симеонова специалист, човешки ресурси

Допълнително споразумение за работа по заместванеКогато служител отсъства продължително, поради отпуск по болест без да се знае кога ще се върне е необходимо да бъде заместен от лице заемащо по-нисша длъжност от него (като за този период то ще изпълнява длъжността временно). Лицето, което ще заема новата длъжност има заявление, че е съгласен да замества отсъстващия. В този случай правилно ли е да бъде сключено допълнително споразумение на основание чл.119 от КТ, като в него е спазена разпоредбата на чл. 62 ал.3 от КТ с едно единствено изменение-:

- в срокът на договора се вписва началната дата, а за крайна дата "до завръщане на титуляра".

Тъй като заместващото лице е на постоянен трудов договор в същата фирма не се цитира промяна на трудовия му договор, който е за неопределено време.Отговори

 • Здравейте,

  1.Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.

  Съгласно чл. 259, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, заместването по чл. 259, ал. 1 КТ се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването. На това основание следва да се сключи допълнително споразумение в писмена форма, за което се подава уведомление до НАП по чл. 62, ал. 5 КТ по наредба №5 от 29.12.2002 на НАП. В случай, че се променя длъжността по договора по чл. 259 КТ, кодът по т. 8 от уведомлението следва да е 15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ.
  За справка:чл.259 ал.1 и 3 от КТ, РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 04.10.2012 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 259, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Здравейте! Темата е стара, но отговаря на казуса който имам в момента. Служителка освен своята работа, поема работата и на друга служителка, която излиза в отпуск по майчинство. Оформено е доп.споразумение по чл. 119 във връзка с чл. 259 от КТ. Така подадено уведомление по чл.62 ал 5 от КТ, няма ли да дублира първия трудов договор и в системата на НАП лицето да е с два трудови договора. И защо допълнителното споразумение трябва да се подава като трудов договор?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->