Галя Лилова Галя Лилова Потребител

Напускане на съдружник от ООДФирма ЕООД е в съдружие с физическо лице. Имат по 50% дялово участие в ООД. ЕООД напуска съдружието като продава дяловете си на физическото лице. Преди това обаче искат да си разделят активи (стоки), преди ЕООД да си продаде дяловете на физическото лице. Физическото лице ще остане в дружеството като единствен собственик.

Как счетоводно да стане това? Или трябва да стане след продажбата на дяловете? Ако имате възможност, бихте ли дали повече от един вариант на ситуацията.

Благодаря!Отговори

  • Здравейте,
    няма пречка съдружникът - ЕООД да продаде своя дял на другия съдружник - физическото лица. Тогава дружеството ще е ЕООД, а не както до сега ООД. Счетоводно продажбата на дяловете ще се отрази единствено на аналитично ниво в сметката, отчитаща собствения капитал, обикновено 101.
    Не разбирам въпросът с разделянето на активи/стоки преди продажбата на дяловете. Моля за по-конкретно зададен въпрос.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->