Иван Д Иван Д помощник

Дължим данък върху наличните активи при дерегистрацияЗдравейте,

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС. През месец 08.2013г фирмата планира да придобие МПС, който съгласно ЗДП се класифицира като товарен автомобил. Фирмата ще ползва данъчен кредит във връзка с всички разходи по придобиването и експлоатацията на товарния автомобил.


Товарният автомобил ще бъде закупен въз основа на договор за финансов лизинг, като лизингодателят ще издаде фактура за първоначална вноска, а в последствие ще издава ежемесечно фактури за месечните вноски. Лизинговите вноски ще бъдат фактурирани от доставчика в периода от месец 08.2013г до месец 12.2015г

Товарният автомобил ще бъде амортизиран напълно до 31.12.2018г в САП, като след тази дата планираме той да остане собственост на фирмата

Планираме на 01.01.2021г да дерегистрираме фирмата по ЗДДС.

Как според сегашната редакция на ЗДДС ще повлияе ползването на данъчен кредит за този ДМА при формирането на дължимия ДДС съгласно изискването на чл.111 от ЗДДС? Има ли възможност след 01.01.2021г да не си самоначислим ДДС за наличния актив - товарен автомобил въз основа на факта, че данъчният кредит е ползван преди повече от 5 години, или трябва да си самоначислим ДДС съгласно изискването на чл. 27, ал.3, т.2 от ЗДДС?Отговори

  • Здравейте,

    След като амортизирате напълно придобития дълготраен актив той ще продължава да бъде ваша собственост към датата на дерегистрацията по ЗДДС. В такъв случай съгл. чл. 27, ал. 3 т. 2 от ЗДДС трябва да начислите ДДС на пазарната стойност на актива.
    За да се определи пазарната стойност на актива може да се вземе оценка от застраховател (за застраховка Каско или друга застраховка) При положение, че активът е напълно амортизиран за счетоводни и данъчни цели, то и пазарната му цена би следвало да е много ниска и да не ви притеснява за начисляването на ДДС.

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->