Татяна Возданска Татяна Возданска Потребител

Определяне на брутно трудово възнаграждениеКак се определя брутното трудово възнаграждение за обезщетение след присъденото от съда незаконосъобразно дисциплинарно уволнение? Влизат ли в него нощен труд, премия приходи, пропътувани километри след като по фиш те са отбелязани? Осигурителния доход е върху всичкоОтговори

  • Според чл. 228 от КТ "брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено".
    Брутното трудово възнаграждение представлява сумата от основното трудово възнаграждение и добавките към него. Според чл. 19, ал. 2 от НСОРЗ размерът па среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->