ЦВЕТКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКА АНГЕЛОВА Потребител

Правомощия на изпълнителен директор в АДМоже ли служител в АД да се самоовласти като Изпълнителен Директор, при положение, че има избран такъв от Общото събрание? Решението е регистрирано в съда и изпълняващият тази длъжност е на работа и подписва всички документи и носи отговорност за дейността на дружеството.

Има ли право Изпълнителният директор да държи средствата от касата в себе си и да се разпорежда с тях без да документира това и най-вече приходите?Отговори

 • Здравейте,

  При всички случаи избирането на Изпълнителен директор е свързано с решение на Общото събрание. Избирането на органи на управление на Акционерните дружества е засегнато в чл.241 и чл.244 от Търговския закон.
  Тъй като първият Ви въпрос е по-скоро юридически отколкото счетоводен, Ви съветвам да се допитате до юрист.

  Разпореждането със средства от касата задължително трябва да се документира със съответния счетоводен документ- Разходни/Приходни касови ордери, касови бележки, квитанции и др.

  Поздрави,
  Лора Танева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->